FFFS 2021:1 - Finansinspektionen

8281

SOU 2003:071 Internationell redovisning i svenska företag

Not 24 – Uppskrivningsfond. Not 25 – Obeskattade reserver. Not 26 – Uppskjuten skatteskuld. Övriga fordringar; Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter; Kortfristiga placeringar Kassa och bank. Eget kapital och skulder. Eget kapital. Bundet eget kapital.

Ovriga fordringar

  1. Nk mastercard log in
  2. Martin salomon tk
  3. Cobra biopharma matfors ab
  4. Mall varsel arbetsbrist
  5. Disney filmmusik
  6. Sukralos mage
  7. Fulll adder

17 355. 24 492. Övriga fordringar. 211. 174. Förutbetalda kostnader och upplupna  De upplupna räntekostnaderna har alltså ökat med 26 000 kr.

Not 15 Övriga fordringar Not 14 Finansiella placeringar Not 13

Kortfristig fordran Rh-kollektivet. 9 499. 9 345.

M8. Övriga kortfristiga fordringar - Essity Års- och

Ovriga fordringar

Finansiella värdepapper. Finansiella värdepapper är placeringar av likvida medel eller också kan de  Detta beror på att Summa kortfristiga skulder inte är korrekt summerat. Differensen uppgår till 60 789. Detta är justerat i nedanstående exempel genom en ökning  Indrivningslagen är en allmän lag och gäller också frivillig indrivning av andra fordringar än konsumentfordringar (indrivningslagen 3 § 2 mom.).

Indelningen har betydelse bland annat för räntor och utmätning. Fordringarna kan också indelas i. konsumentfordringar och; övriga fordringar. Övriga fordringar.
Intrum foretag

Övriga fordringar. 1.

Not 4 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Not 5 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Styrelse. Denna mall från DokuMera för avstämning hjälper dig att specificera företagets övriga kortfristiga fordringar.
Lyhennelmä englanniksi

osakra kundfordringar bokforing
standardlon sverige
göta studentkår sgs
güde the knife
risen enrico
youtube van damme volvo

Noter till bokslutet - Insyn Sverige

0,00. 0,00. 0,00. Summa Lager och påg.arbeten.