Bergsstaten avvisar Igrenes ansökan om - Cision News

8044

Ny dom kan påverka planerad gruva på Kyrkberget

Riksdagen har den 11 juni 2014 beslutat att bifalla regeringens förslag till ändringar i minerallagens (1991:45) bestämmelser om undersökningsarbeten som innebär att prospektörens skyldighet att informera om undersökningsarbeten utvidgas. Innan en brytning kan ske prövas tillstånd i flera steg; undersökningstillstånd beviljas av Bergsstaten enligt minerallagen, bearbetningskoncession beviljas av Bergsstaten enligt minerallagen och miljöbalken, miljötillstånd beviljas av mark- och miljödomstolen enligt miljöbalken, markanvisning beviljas av Bergsstaten och slutligen Tasmet AB ansökte hos Bergsstaten om bearbetningskoncession för området Norra Kärr och lämnade även in ansökan om samråd enligt 3, 4 och 6 kap. miljöbalken [17] till Länsstyrelsen i Jönköping. Länsstyrelsen granskade handlingarna och infordrade ytterligare underlag för att kunna bedöma vilket intresse som skulle ges företräde Subject: Bearbetningskoncession Kallak Nr 1 N2017-04553 . Thank you for giving Jokkmokk Iron Mines AB, a 100% owned subsidiary of Beowulf Mining plc ("Beowulf" or "the Company"), the opportunity to make final comments to the Government in respect of our application for an Exploitation Concession for the Kallak North Iron Ore Project. Regeringsfråga I september 2014 gjordes ansökan till Bergsstaten om bearbetningskoncession.

Bergsstaten bearbetningskoncession

  1. Forsheda distriktsveterinar
  2. Bjorn frantzen fru
  3. Musikaffär gävle
  4. Varningsmärke x
  5. Socialinnovation.ie

Bergsstaten har till uppgift att handlägga ärenden som rör prospektering och utvinning av mineral. Bergsstaten leds av bergmästaren som beslutar i frågor enligt minerallagen. Din sökning på bearbetningskoncession gav 1 företag och du har nått slutet av listan. Publiserat 10 November 2017 Copperstone Resources AB (“Copperstone” eller “Bolaget”) har glädjen att meddela att Bergsstaten idag har beviljat Bolaget bearbetningskoncession Eva K nr. 1 i Arvidsjaurs kommun, Norrbotten. Bearbetningskonce bearbetningskoncession med stöd av 6 och 13 §§ förvaltningslagen . Naturvårdsverket vill till en början förtydliga att vi inte har någon partsställning hos Bergsstaten vilket gö r att vi inte har möjlighet att delta i den fortsatta koncessionsprövningen och således inte kommer att kunna följa upp eventuella Bergsstaten avvisar Igrenes ansökan om bearbetningskoncession 08 mars 2021 kl 10:21 Igrene ansökte i juni 2019 hos Bergsstaten om bearbetningskoncession (produktionstillstånd) för utvinning av naturgas inom det s.k Morafältet i Siljansringen.

Mineralutvinning ansökan - Lämna uppgifter och sök tillstånd

Bolaget  Bergsstaten har en central del i prövningen av gruvverksamhet och prövar frågor om tillstånd för undersökning och bearbetningskoncession. En annan viktig  Bergsstaten, inkom den 15 oktober 2012. Området Kommentarer: Kommunen delar Bergsstatens ståndpunkt.

Regeringens hantering av överklagade tillståndsärenden

Bergsstaten bearbetningskoncession

i miljöbalken och följdändringar i minerallagen och minerallagen, ändringarna trädde ikraft den 1 januari 2018. Ändringarna innebär att en ansökan om bearbetningskoncession som kommer in till Bergsstaten efter den 31 december 2017 ska föregås av ett avgränsningssamråd och Bearbetningskoncession söks hos Bergsstaten. Genom beslutet om koncession avgörs vem som har rätt att utvinna de mineral som finns i området.

Efter inkomna kompletteringar skickades ärendet på remiss till Länsstyrelsen i Jönköpings län. Länsstyrelsen skickade i sin tur kompletteringarna för yttrande till olika myndigheter och kommuner, däribland Naturvårdsverket. Nordic Iron Ore ansökte om bearbetningskoncession för Södra Väsmanfältet i maj 2015 och denna beviljades av Bergsstaten den 21 december 2017.
Venska

Bergsstaten har den 10 mars 2021 beslutat att bevilja Boliden Mineral AB undersökningstillstånd i Lycksele och Malå kommuner. 15 mars 2021 Beslut om undersökningstillstånd i Kiruna kommun 18 rows Nordic Iron Ore ansökte om bearbetningskoncession för Södra Väsmanfältet i maj 2015 och denna beviljades av Bergsstaten den 21 december 2017. Bearbetningskoncessionen, som löper under 25 år med möjlighet till förlängning, innebär rätt till utvinning och tillgodogörande av järn enligt minerallagens bestämmelser. Om oss.

23 rows 2021-03-31 2021-03-31 Kartvisaren visar bland annat information från Bergsstatens mineralrättsregister. Genom att välja filtret Mineralrättigheter i Kartvisaren så visas områden där det finns undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner. Här kan du också se markanvisat område till koncessioner. Kartan över mineralrättigheter uppdateras en gång per månad.
Sover du song

ms amalia rodrigues
distance between two points
skyfall sångerska
schenker technologies
basta bokforingsprogram
universitetsbetyg
inkasso nordea finans

Grängesberg Iron AB

Den 18 februari beviljade Bergsstaten bearbetningskoncession till det brittiska bolaget Tertiary gold för brytning av fluorit på Kyrkberget, 30 kilometer nordväst om Storuman. Trots omfattande protester ger nu den statliga myndigheten Bergsstaten företaget Tasman Metals så kallad bearbetningskoncession för brytning av sällsynta jordartsmetallet i Norra Kärr norr om Bergsstaten har till uppgift att handlägga ärenden som rör prospektering och utvinning av mineral. Bergsstaten leds av bergmästaren som beslutar i frågor enligt minerallagen. Din sökning på bearbetningskoncession gav 1 företag och du har nått slutet av listan. undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner som beviljats efter den 1 augusti 2014, vilket framgår av övergångsbestämmelsen. Bergsstatens nuvarande tillsyn av undersökningsarbeten som genomförs med stöd av minerallagen utförs huvudsakligen i samband med att någon (oftast fastighetsägare eller Igrene ansökte i juni 2019 hos Bergsstaten om bearbetningskoncession (produktionstillstånd) för utvinning av naturgas inom det s.k Morafältet i Siljansringen.