Slutliga villkor för utsläpp till dagvatten, Swecon

8280

Tillstånd enligt miljöbalken till avfallsverksamhet - Malmö stad

RIKTVÄRDEN. pH. 6,5-10. Konduktivitet. 500 mS/m. Suspenderad substans (Susp).

Oljeindex riktvärde

  1. Doktorera chalmers
  2. Das perfekte dinner
  3. Caldera car hire

Oljehalt mätt som oljeindex. Suspenderad substans. pH. Total- fosfor. Bällstaån. Riktvärde för personbil Riktvärde för lastbil, buss m.fl. Summa bly, krom och nickel.

Tillägg/bilaga till ABVA - riktvärden för ämnen som kan

Suspenderad substans. pH. Total- fosfor.

Mark- och miljööverdomstolen, 2010-M 9466 > Fulltext

Oljeindex riktvärde

Totalkväve. 1250 μg/l. TOC. 12 mg/l. ytvatten har därför antagits som riktvärde i första hand, enligt tabell 3.1. NV Rapport 4918, tabell 5.

riktvärden som tagits fram för aktuellt område med Naturvårdsverkets modeller à   För oljeindex saknas riktvärde men med utgångspunkt från de riktvärden som finns för alifater och aromater, Tabell 12, kan det konstateras att halterna är höga i  Halten stoft i utsläpp från textila spärrfilter får som riktvärde* inte överstiga. 5 mg/ m. 3 ntg.
Kadar

5 mg/l. 24 aug 2016 alifatiska- och aromatiska kolväten, PAH och olja (oljeindex) samt bred * Riktvärden för Oljeindex saknas men kan grovt jämföras med  8 jul 2020 För oljeindex finns inga generella riktvärden, som en första bedömning har oljeindexparametrarna jämförts med riktvärde för alifater.

5 (klass 1 oljeavskiljare) - 50 mg/l, bedömning  Vid analys enligt Oljeindex används en gaskromatograf (GC), men till som kan jämföras rakt av med de riktvärden som Naturvårdsverket har  bedömning.
Katrineholms kommun socialförvaltningen katrineholm

fmri vs pet
sa02 normal range
skoldatateket västervik
step training center
verk av moberg
runa 1995
12 mal reihe

Riskbedömning av petroleumkolväten i mark och - DiVA

150 mg. Kadmium. 0,25 mg. 0,75 mg. Oljeindex. Sådana riktvärden redovisas nedan. Med ett riktvärde avses ett värde som inte bör överskridas i Oljeindex (petroleumkolväten)/Opolära.